3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Vergi borçları ile ödemeler kodlara ayrılması nedeniyle mükellefler 3074 özel usulsüzlük cezası nedir sorusuna yanıt aramaktadır. Türkiye’de 414 farklı vergi çeşidinden bahsetmek mümkündür. Bu kodlar ile vergi tahsilâtlara mükelleflerden alınır. Böylelikle daha hızlı, kolay bir tahsilat işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Mükellefler vergi borçlarını öderken kamu tahsilâtlarının uygun olması açısından kodlar kullanılmaktadır. 3074 özel usulsüzlük cezası nedir sorusunda da 3074 koddur. Bu ceza usulsüzlük cezasını yansıtmaktadır. Tanımlanması Defterdarlıklara Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Vergi borcu olan mükellef bu kod ile ödemesini yaparken kamuda işleyiş hızlı ve sorunsuz olarak yapılması hedeflenir.

Vergi Usul Kanunu 3074 Nedir?

3074 Özel usulsüzlük cezası nedir sorusunun yanında nasıl ödenir sorguları yapılmaktadır. Ödemelerde banka şubeleri alternatiflerden biri olurken dilerseniz hesabınızın olduğu bankanın ATM’si ile vergilerinizi ödeyebilirsiniz. Bu ödemelerden biri de usulsüzlük cezası olmaktadır.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Ceza türleri mükelleflere kolaylık olması açısından interaktif vergi dairesinin internet sitesinde yayınlamaktadır. Burada 1 den başlayan ve 9901 sayısına kadar ulaşan kodlar ile kesilen para cezaları ve vergi borçları bulunmaktadır. 3074 özel usulsüzlük cezası bu listede yer alan vergi türlerinden sadece biridir.

3074 kodu ile kesilen cezaların ödenmesinde Vergi Müdürlüğü belli ödeme planları hazırlamaktadır. Ödemeler peşin olarak yapılabilirken talep olması halinde aylık olarak ödeme hakkına da sahip olmaktadırlar. Cezayı ödeyecek olan şirketin ödeme yapabilmesi için alternatifleri bulunmaktadır. Ödeme dijital ortamlarda gerçekleştirilebilir. Zira vergiler ve diğer ödemelerin hepsi internet üzerinden yapılabilir hale gelmesi hayatı kolaylaştırmıştır. Bu aşamada usulsüzlük cezası ödemenizi özellikle e-devlet ile giriş yaparak ödeyebilirsiniz. Ödemelerde kredi kartı kullanılabilmektedir. Anlaşmalı olan banka kartları ile ödemeler söz konusu olurken ödemenin kolaylığı açısından devlet her banka ile anlaşma yoluna gitmektedir.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir, Neden Kesilir?

Mükellefler kesilen 3074 özel usulsüzlük cezası nedir, neden kesilir sorusuna yanıt ararken uzun bir listeden bahsetmek mümkündür. Adı ile usulsüz yapılan işlemler için kesilen bir vergi cezası türüdür. Böylelikle cezanın kesilme nedenleri şu şekilde listelenebilir.

 • Fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin verilmemesi, alınmaması
 • Fatura ve serbest meslek makbuzlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi
 • Perakende satış fişi, yolcu taşıma biletleri, sevk irsaliyesi, yolcu listesi düzenlenmemesi ya da gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi
 • Defter kayıtlarının ibrazının yapılmaması
 • Vergi Levhasının alınmaması
 • Muhasebe standartlarına ve hesap planlarına uyulmaması
 • Belgelerin elektronik ortamlarda kaydının yapılmaması gibi özetlenebilir.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir? 3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Türkiye’de ödenen vergiler ile ilgili olarak sıklıkla yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler ile farklı vergi kalemleri gündeme gelir. Bunlardan biri de 3074 kodu ile usulsüzlük vergisi olmaktadır. Ticari olarak hizmet veren şirketlerin işleyişinde geniş bir vergi kriteri bulunmaktadır. Bu kriterler ile merak edilen husus 3074 özel usulsüzlük cezası nedir olmaktadır. Meslekler üzerinden ele alındığında ustalık düzeylerine göre mükelleflere farklı cezalar yansıtılmaktadır. Yani buradaki ceza sabit rakamlar üzerinden ödenmez.

Vergi Özel Usulsüzlük Cezası Ne Demek?

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kesilen cezalardan biri olan Vergi Özel Usulsüzlük cezası 352 nci maddesinde yer alırken 353 ncü maddesi de ağır yaptırımların ayrıntılarına yer vermektedir. Türk Vergi hukuku beyana göre alınmaktadır. Bu beyanlar ile birlikte yerine getirilmesi gereken hususlar mükelleflerce yapılması gerekir. Yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tespiti ile idareler cezai işlem uygulaması yapar.

Vergi özel usulsüzlük cezasının kesilmesinde hukuki nitelikler farklı olmaktadır. Vergi borcu idari yaptırım olarak kabahat iken bazıları ise vergi suçu olarak kayıtlara geçmektedir. Bu suçun işlenmesinde en çok fatura ve serbest meslek makbuzu gibi pusuluların kesilmemesidir. Bu pusulaların kesilmesi ile eksik düzenlenmesi ve  gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi cezai müeyyideler uygulanmasına neden olmaktadır.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Usulsüzlük cezasının kesilmesinde zorunluluk Bakanlıklara bağlı olarak kamu kuruluşlarına yüklenilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları gerçek kişilere işlem yapılmasında TC numarası ile vergi numarasını zorunlu kılmaktadır. Bu aşamada vergi numarası olmadan yapılan işlemler için maddi cezalar kesilmektedir. Bu ceza tutarı da güncel olarak 600 TL olmaktadır. Bu işlemi yapan kuruluş ise vergi numarası vermeden yapılan işlem için 2500 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezalar ile birlikte 3074 özel usulsüzlük cezası itiraz hakkınız bulunmaktadır. Hatta kesinleşen cezalarınız için 3074 Özel usulsüzlük cezası indirim arayışınız belli yasal düzenlemeler ile hakkınız olabilmektedir.

Özel Usulsüzlük Vergisi Nedir?

3074 Özel Usulsüzlük Vergisi Nedir, kesilme sebepleri, tebligatı ile göz önünde bulundurulması gereken yasal süreleri, indirim yapılıyor mu? İtirazı yapılabilir mi gibi hususlar özellikle mükelleflerin dikkat etmesi gerektiği nedenlerdir. Zira burada atlanılan küçük bir husus maddi kayıp olarak yansımaktadır. Özel usulsüzlük cezası kişilerin ve mükelleflerin ödemesi gerektiği vergi cezalarından sadece biridir. Özellikle fatura ile serbest meslek makbuzu gibi kesilmesi gereken önemli belgelerin kesilmemesi ya da usulsüz kesilmesi ile gerçek kişilerin alımlar ile vergi numarasını yani TC kimlik numarasını işlememesi nedeniyle bu cezalar kesilmektedir.

Özel Usulsüzlük Cezası İndirimi Var mı? Nasıl Yapılır?

Vergi borçları ile cezalarında yapılacak indirimler yasal olarak Vergi Usul Kanununda belirtilmektedir. 376. Maddesine göre mükellef ya da sorumluları kesilmiş olan 3074 özel usulsüzlük cezasının yarısını, cezanın kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte 30 gün içinde yetkili Vergi dairesine başvurarak indirebilmektedir. Burada indirimin sağlanabilmesi için 6183 sayılı yasaya uygun teminat göstermesi gerekir. Bununla birlikte vadesinin bitmesinden üç ay içinde ödeyeceğini taahhüt ederse kesilen usulsüzlük cezasının yarısı indirilebilmektedir.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Vergi cezalarında indirimin yanı sıra uzlaşma söz konusu olabilmektedir. Burada cezanın tebliği ile birlikte mükellef 30 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurma hakkına sahiptir. Burada uzlaşma olması halinde kesilen usulsüzlük cezasının % 75 oranını verilen ödeme süresi içerisinde ifa ederse ceza yüzde 25 oranında indirilmiş olmaktadır.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası İptal Davası

Cezaların bildirilmesi ile itiraz ve dava açma mükellefin süresi içerisinde yapması gerektiği bir husustur. Ceza öncelikli olarak tebliğ edilir. Tebellüğ ile birlikte mükellefin süresi başlar. Bu süre 30 gün olmaktadır. 30 gün içerisinde vergi mahkemesine iptal davası açılabilir. Burada başvuru iptal olurken düzeltme davası da açılabilir. Düzeltme ve iptal yetkisi vergi mahkemelerine aittir.

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kesilecek ceza miktarları hakkında ayrıntılara yer vermektedir. 2022 yılında uygulanan ceza miktarlarının yeniden değerleme oranı ile 2023 yılında tahsiline ilişkin hususlar bu tebliğde yer bulmuştur.

Yeni yıl ili birlikte 374 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir? Ne Kadar kesilir sorusuna aranılan yanıtlarda bulundu. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarlar için fatura gibi benzeri evrakların tanzim edilmemesi, alınmaması ve belirtilen şartlara uyum sağlanmaması halinde şu şekilde oldu.

 • E- Belge (Elektronik belge düzenlenmesi gerekenler,
 • Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu alınmaması verilmemesi,
 • Düzenlenen belgelere gerçek dışı tutarlar ve miktarlar yazılması
 • Elektronik belge düzenlemesi yerine fiziki belge düzenlenmesi
 • Düzenlenmesi gereken belgelerin hiç düzenlenmemesi halinde 2 bin 200 TL ceza kesilecektir.

Bir takvim yılı içerisinde toplam kesilebilecek ceza miktarı da 1 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Düzenlenmesi gereken ancak düzenlenmediği tespit edilen belgelerin tespitinde ceza miktarı 110 bin Lira olmaktadır. Düzenlenen her bir belge için ise yıl içinde kesilebilecek toplam tutar 1 milyon 100 bin lira olarak belirlenmiştir. Bunlar dışında ceza miktarları şu şekildedir.

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

 • Günlük defterlerin kaydının yapılmaması, bulundurulmaması, yetkililere ibraz edilmemesi, levha bulundurulmaması 1.100 TL
 • 2023 Damga vergisi her kağıt için 9 TL
 • Muhasebe kayıtları ile bilgisayar programlarının üretilmesine standartlara uymayanlara 26 bin Lira
 • Vergi numarası kullanılmadan yapılan işlemler 1300 TL
 • Matbaa işletmelerinin belge basım bildirimlerini yerine getirmemesi ya da kısmen yerine getirmeleri 4 bin 200 TL
 • Belge tasdiki mükellef adına alt sınır 150 bin TL üst sınır ise 1 milyon 500 Bin TL olarak belirlendi.

Uzlaşma Limitleri

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir sorusunun altında merak edilen bir diğer husus ise her yıl güncellenen rakamlar ile belirlenen uzlaşma limitleridir. Böylelikle uzlaşmaya konu edilecek hususlar ile sınırları şu şekilde belirlenmiştir.

 • Uzlaşma konusu ceza sınırında 15 bin TL ve üzeri
 • % 50 artırımlı olarak uygulanacak olan, 376. Maddedeki indirimler için ceza sınır 15.000 TL altı
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası ceza sınırı 15.000 TL ve üzeri

Vergi cezaları ile kesilen cezalarda indirim uygulanması belli şartlara bağlanmaktadır. Bu aşamada takip çok önemlidir. Mükelleflerin özellikle dikkat etmesi gerektiği hususlar sürelerdir. Bu süreler ise mükelleffe tebliğ tarihi ile başlamaktadır. Ceza ile indirim sağlamak için dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır;

 • Cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesi ya da mal müdürlüğüne başvuruda bulunmak,
 • Re’sen ve İkmalen idareler tarafından kesilen vergi, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında teminat gösterilmesi ve vadenin bitmesine üç aylık süre içinde ödenmesi,
 • Başvuru ile indirim sağlanması ve uzlaşı olması halinde cezaların belirtilen süreler içinde ifa edilmesi
 • Ceza tebliğinin dava konusu edilmemiş olmasıdır.

Başvuru ile uzlaşı olması halinde indirim oranları ise merak edilmektedir. Burada Özel usulsüzlük cezasının yarısı, uzlaşı olması halinde vergi farkının tamamı, aynı zamanda vergi cezasının yüzde 75 i ödeme süresinde ödenmesi halinde ceza miktarının yüzde 25’i oranında indirim sağlanmaktadır.

Vergi cezalarından dolayı dava ile iptal ve itiraz yoluna giden mükellefler özellikle indirimden faydalanabilir mi sorusuna yanıt aramaktadır. Ancak burada dava açılması halinde indirim sağlanması mümkün değildir. Sizlere yapılan tebliğ ile ihbarın neticesinde kişi 30 gün içerisinde indirim yapılması için idareye başvurabilmektedir. Dava açılmış olmasına rağmen bu davadan vazgeçmesi halinde ceza indirimleri için başvuru yapma ve faydalanma imkanınız olabilir.

Kaynak: Cemre

3074 Özel Usulsüzlük Cezası Nedir? Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum