Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi 157 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 şubat 2023

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 01.02.2023 – 15.02.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak zorunludur.

1.2.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 1.3.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyannea yaptınlacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.4. Lisans mezunlar için 2022- KPSS P3, Ön lisans mezunlar için 2022- KPSS P93, Ortaöğretim mezunlar için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak.

 

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net’in Android uygulaması için tıklayınız.

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

Resmi internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu,

Özgeçmiş,

– 2022 SPSS Sonuç Belgesi,

-1 adet Fotoğraf

Adli Sicil Kaydı Belgesi,

 

 

– Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)

Nüfus Cüzdanı,

– Diploma veya Mezun Belgesi,

– Sertifıka/belge istenen pozisyonlar için serti fika/belge,

– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

-Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin asi ı (resmi veya özel sağlık kuruluşlanndan/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

(Yerleştirmesi yapılan adayların istenilen belgelerin aşıtlarını ibraz etmesi zorunludur. Belge aşıtlarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

4.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.pcrsonel.duzcc.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından Online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır.

– Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir

– KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.

– Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllannı ve Üniversitemiz tarafından aynca istenecek olan belgelerin asıllannı atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllannı ibraz etmeyen adaylann başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri I (bir) ay içerisinde feshedilecektir. – Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adaylan bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 (on beş) gün içinde de ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu dutumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlann atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak: Cemre

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum