NEVÜ’de bahar periyodu uzaktan eğitimle devam edecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Senatosu toplanarak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Devrine yönelik yeni kararlar aldı. Senato tarafından alınan karar istikametinde; NEVÜ’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Devri, 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim (çevrim içi/çevrim dışı) usulüyle devam edecek. NEVÜ Senatosu tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Periyoduna yönelik alınan kararlar şu formda; 1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Yabancı Lisan Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü, Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının, uzaktan öğretim (çevrim içi/çevrim dışı) sistemiyle NUZEM üzerinden yürütülmesine, 2. Derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yolu ile yapılmasına, laboratuvar ve uygulama kısımlarının Nisan ayından sonraya bırakılmasına, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nde öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrencilerin bu dersi yüz yüze olarak almalarına, dileyen öğrencilerin halihazırda bulundukları vilayetteki üniversiteden bu dersi alabilmesine, 3. Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki kuralı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir: a) Sarsıntıdan etkilenen vilayetlerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak yahut birinci derece yakınları sarsıntı bölgesindeki vilayetlerde ikamet edip sarsıntı bölgesi dışındaki vilayetlerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak. b) “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” bünyesinde ki programlarda (5. Unsurda belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak. Yukarıda belirtilen özel öğrencilik kurallarını sağlayan öğrenciler birinci dereceden yakınlarının ikametgahının yahut süreksiz ikametgahının (birinci derece yakınlarının zelzele nedeniyle yaşamakta oldukları il) bulunduğu vilayetlerdeki üniversitenin muadil diploma programlarına müracaat yapabilir. Bu bünyede zelzeleden etkilenen vilayetlerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler yahut birinci derece yakınları bu vilayetlerde ikamet etmekte olup kendisi sarsıntı bölgesi dışındaki vilayetlerde tahsil gören öğrenciler talepleri halinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nde yer alan temellere tabi olmadan; a) Üniversitemizdeki eş kıymet diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine, b) Özel öğrenci müracaatlarının, programın başlangıç tarihi olan 27 Şubat 2023’ten itibaren 3 hafta boyunca kabul edilmesine, 4. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlı öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Bahar devrinde kayıtlarının dondurulmasına ve bu müddetin programın azami tahsil müddetinden düşülmemesine ve kayıt dondurma müracaatlarının eğitim öğretimin başlangıç tarihi olan 27 Şubat 2023’ten itibaren 1 (bir) ay boyunca kabul edilmesine, 5. Zelzele bölgesinde olan ve sarsıntıdan etkilenen öğrencilerimizin ders kaydı/ders seçimleri, devamsızlık, imtihan tarihleri vb. süreçleri ile ilgili yetkili akademik üniteler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına ve ek imtihan haklarının tanınmasına, 6. Doktora Tez Teklif Savunması, Doktora Tez İzleme, Doktora Yeterlik ve Lisansüstü Tez Savunma İmtihanlarının, Enstitü İdare Heyeti Kararıyla çevrim içi yapılabilmesine, 7. Pedagojik Formasyon eğitiminin 23.02.2023 tarihli senato kararı ile kabul edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Asılları çerçevesinde yürütülmesine, 8. NUZEM üzerinden gerçekleştirilecek uzaktan eğitiminin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesi çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Uzaktan öğretim kararı, Yükseköğretim Şurası tarafından 2023 yılı Nisan ayında pahalandırılacak olup, verilecek kararlar istikametinde eğitim-öğretim süreçleri tekrar planlanacaktır.

Kaynak: Cemre

NEVÜ’de bahar periyodu uzaktan eğitimle devam edecek Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum