Zeynel Abidin Kimdir?

Ali bin Hüseyin ya da Ali el-Asgar olarak da bilinen Zeynel Abidin kimdir? Sorusunun cevabını gelin beraber inceleyelim.

Hazret-i Muhammed Mustafa efendimizin torunu Hüseyin’in oğullarından bir tanesi olan Zeynel Abidin efendimiz kimdir? Sorusuna yanıt verdiğimiz yazımızın devamında, Zeynelâbidîn efendimiz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte, Zeynel Abidin kimdir? Sorusunun cevabı…

İçindekiler

  • Zeynelâbidîn’in Kısaca Hayatı
  • Zeynel Abidin ve Kerbelâ Vak’ası
  • Zeynel Abidin Ölümü
  • Zeynel Abidin’in Şii’likte Önemi

Zeynelâbidîn’in Kısaca HayatıZeynel Abidin kimdir?Zeynel Abidin kimdir?

Hz. Zeynel Abidin’in hayatı, insanlar tarafından oldukça merak edilen konuların başında yer alıyor. Peygamberimizin torunu Hüseyin’in oğlu olan Zeynel Abidin kimdir? Sorusuna yanıt arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ali bin Hüseyin ya da Ali el-Asgar olarak da bilinen Zeynelâbidîn’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemek ile beraber bazı rivayetlere göre 659 yılında Medine’de doğdu kabul görmüştür. Zeynel Abidin’in babası peygamber efendidimizin torunlarından olan Hüseyin’dir. Zeynel Abidin’in annesi ise Sasani’nin son imparatoru olan III. Yezdigirt’in kızı olan Sasani Pers prensesi Şehri Bânû Gazele’dir. Zeynelâbidîn’in annesi Sasani’nin son imparatoru III. Yezdigirt’in kızı olan Sasani Pers prensesi Şehri Bânû Gazele İran’ın fethinden sonra Müslüman olmuştur ve Hüseyin bin Ali ile evlenmiştir.

İlginizi Çekebilir: Veysel Karani Kimdir?

Zeynelâbidîn, İsnâaşeriyye’nin (On iki imama inanan Onikicilik mensuplarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.) dördüncü ve İsmâilliye’nin (İsmâilîlik, bir Şii mezhebidir.) üçüncü imamı olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak Zeynel Abidin, tâbiîndendir. Tâbiîn, bir şekilde sahabeleri görmüş ve onlar ile irtibata geçmiş Müslümanlara verilen dini bir terimdir.

Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hüseyin isimleri ile de anılan ancak daha çok Zeynelâbidîn olarak bilinen Zeynel Abidin, fazla secdeden dolayı dizleri nasır tutmuş anlamına gelen “Seyyidü’s-sâcidîn, Seccâd ve Zü’s-sefenât” lakaplarıyla da anılır. Zeynelâbidîn lakabının Arapçada anlamı, “ibadet edenlerin süsü, değerlisi” anlamındadır.

Zeynel Abidin ve Kerbelâ Vak’asıZeynel Abidin kimdir?Zeynel Abidin kimdir?

Zeynel Abidin kimdir? Sorusuna ilgi duyan pek çok kişi onun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Zeynel Abidin’in hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar Kerbelâ Vak’ası hakkında da bilgi edinmek isterler. İşte, Zeynel Abidin ve Kerbelâ Vak’ası hakkında detaylı bilgiler…

En çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan “Zeynel Abidin kerbela’dan nasıl kurtuldu?” sorusudur. Bu soruya şu şekilde cevap verilebilir: Çok çabuk hastalanan ve zayıf bünyeye sahip olan bir zaat olduğundan dolayı Kerbelâ Vak’ası’na fiilen katılamamıştır. Yine de Zeynelâbidîn’i Şemir b. Zülcevşen öldürmek istemiştir. Ancak Emevî Ordusu kumandanı olan Ömer b. Sa’d Zeynel Abidin’i kurtarmıştır. Kerbelâ Vak’ası’ndan sağ kurtulan tek Hüseyin evladı Zeynel Abidin’dir.

Emevî askerlerinin elinden kurtarılan Zeynel Abidin, diğer Ehl-i Beyt fertleri ile beraber Yezid’in yanına Şam’a gönderilmiştir. Şam’da Yezid tarafından iyi bir şekilde karşılanan Zeynelâbidîn’in dilediği kadar burada kalabileceği söylense de o Medine’ye dönmeyi seçmiştir.

Zeynel Abidin ÖlümüZeynel Abidin kimdir?Zeynel Abidin kimdir?

Şam’dan Medine’ye dönen Zeynel Abidin, Medine’de Yezid’e karşı olan ayaklanmalara katılmamıştır ve olaylardan uzak durmayı tercih etmiştir. Emevilere ve onlara karşı ayaklanan gruplardan hep uzak duran Zeynel Abidin, ömrünü hep ibadet etmek ile geçirmiştir. 712 yılının Aralık ayında Medine’de ölen Zeynel Abidin, Baki Mezarlığı’nda bulunan amcası Hasan’ın mezarının yanına gömülmüştür. Baki Mezarlığı, Cennetü’l-Baki olarak da bilinir. Cennetü’l-Baki, Medine’deki Müslüman insanların ilk mezarlığıdır. Zeynel Abidin’in ölümü, Şii kaynaklarında Emevî halifesi Hişam bin Abdülmelik tarafından zehirlenerek gerçekleştiği yönündedir.

Zeynel Abidin’in Şii’likte Önemi

Başlıca bütün Şia mezhepleri, Zeynel Abidin’in imâmetini kabul etmiştir. On İki İmâmlar’ın dördüncüsü olan Zeynel Abidin, diğer imamlar gibi “imam Ali ZeynelâbidÎn” Şia için önemli isimlerden bir tanesidir. Zeynel Abidin, Tabiin’den olan tanınmış pek çok sahabeyi de görmüştür.

Kaynak: Cemre

Zeynel Abidin Kimdir? Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum