Gardiyan Nasıl Olunur?

Gardiyan Nasıl Olunur?

Memur olmak isteyenlerin genelde sorduğu sorulardan olan gardiyan nasıl olunur sorusuna bakalım. Gardiyan, ceza infaz kurumlarında görev yapan güvenlik personelidir. Türkiye’de gardiyan olmak için belirli şartlar ve adımlar vardır. İşte gardiyan olmak için izlenmesi gereken genel adımlar:

 • Gerekli şartları taşımak: Türkiye’de gardiyan olmak için belirli şartlar aranmaktadır. Bunlar arasında, en az lise mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak, sağlık ve güvenlik açısından gerekli şartları taşımak gibi şartlar bulunmaktadır.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek: Gardiyan olmak isteyenler, KPSS’ye girerek, ilgili sınavı başarıyla geçmeleri gerekmektedir. KPSS, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlar için yapılmaktadır.
 • Başvuru yapmak: Gardiyanlık mesleği için Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlar doğrultusunda ilan yayınlanır. İlgili ilan döneminde başvuru yapmak gerekmektedir.
 • Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına katılmak: Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen adaylar mülakata davet edilirler. Mülakatın ardından fiziki yeterlilik sınavına katılmak gerekmektedir.
 • Güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolünden geçmek: Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını geçen adayların güvenlik soruşturmasından geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, sağlık kontrolleri de yapılmaktadır.
 • Eğitim sürecini tamamlamak: Gardiyan adayları, mesleki eğitim programına katılmak ve bu eğitim programını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
 • Atama: Eğitim programını başarıyla tamamlayan ve diğer şartları sağlayan gardiyan adayları, Adalet Bakanlığı tarafından atama işlemi yapılır.

Gardiyan olmak için şartlar yukarıdaki adımlar şeklindedir. Türkiye’de gardiyan olmak için genel bir yol haritasıdır. Ancak, atama şartları ve süreçleri zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, gardiyan olmak isteyenlerin Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak güncel bilgileri edinmeleri önemlidir.

Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Maaşı 

Genel olarak herkesin sorduğu gardiyan maaşı oldukça değişkendir. Türkiye’de gardiyanların maaşları, kamu çalışanlarına ödenen maaşlara göre belirlenmektedir. Gardiyanların maaşları, görev yaptıkları yer ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir. Gardiyanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kamu görevlileri olduklarından, maaşları da bu kanunun belirlediği ücret skalasına göre belirlenmektedir. Lise mezunu gardiyan maaşı normal üniversite okuyan sonra gardiyan olan kişilere göre değişkenlik göstermektedir. 

Gardiyanların maaşları, ayrıca derecelerine, hizmet sürelerine ve emekli olma yaşı gibi faktörlere göre değişmektedir. Örneğin, yeni atanan bir gardiyanın başlangıç maaşı, 2023 yılında ortalama 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişmektedir.

Diğer kamu çalışanları gibi, gardiyanlar da aylık olarak belirlenen brüt maaşlarından kesintiler yapılmaktadır. Kesintiler arasında sosyal güvenlik kesintileri, gelir vergisi ve emeklilik kesintileri gibi unsurlar yer almaktadır.

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, gardiyanların maaşları, görev yaptıkları yer ve unvanlarına göre değişmekle birlikte, Türkiye’deki diğer kamu çalışanlarına benzer bir düzeydedir. Bayan gardiyan maaşları erkeklere göre bir farklılık oluşturmamaktadır. 

Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Nasıl Olunur?Bayan Gardiyan Olmak İçin Gerekli Şartlar 

Kadınların sorduğu bayan gardiyan olmak için gerekli şartlar nelerdir bakalım. Türkiye’de bayan gardiyan olmak isteyen adayların, belirli koşulları karşılamaları gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak,
 • Yapılacak sağlık muayenesinde görevi yapmaya engel bir durumunun olmaması,
 • Arşiv kaydı ve adli sicil kaydı olmaması,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Sınavda başarılı olmak.

Ayrıca, bayan gardiyan adaylarının, fiziksel yeterlilik açısından belirli kriterleri de karşılamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik testleri, sınavların bir parçasıdır ve bu testlerde adayların koşma, mekik çekme, barfiks yapma ve şınav çekme gibi aktivitelerde belirlenen standartları karşılamaları beklenir.

Gardiyan nasıl olunur sorusunun yanında, bayan gardiyanların mesleki eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bu eğitimler, gardiyan adaylarına mesleki beceriler kazandırmayı ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Tüm bu şartları karşılayan bayan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavlara başvurarak gardiyan olarak çalışmaya başlayabilirler.

Kadın gardiyan nerde çalışır sorusuna bakıldığında da birçok yer görülmektedir. Kadın gardiyanlar, cezaevlerinde, hapishanelerde, tutukevlerinde veya diğer türden kapatma yerlerinde çalışabilirler. Gardiyanlar, tutukluların ve mahkumların güvenliğini sağlamak, düzeni korumak, suçluların kaçmasını önlemek ve kurallara uymalarını sağlamak gibi görevleri yerine getirirler. Kadın gardiyanlar, kadın mahkumlarla özel olarak ilgilenen birimlerde veya koedükatif kurumlarda erkek mahkumlarla birlikte çalışabilirler.

Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Ne İçin Gerekli?

Genel sorulardan biri olan gardiyan ne için gerekli sorusuna bakalım. Gardiyanlar, cezaevleri, hapishaneler ve tutukevleri gibi kapatılmış tesislerde, tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak, düzeni korumak, suçluların kaçmasını önlemek ve kurallara uymalarını sağlamak için gereklidir. Bu tesislerde kalan insanların bir kısmı suçlu oldukları için cezalandırılırken, bir kısmı ise yargılanmayı bekliyor olabilirler. Bu nedenle, gardiyanlar hem mahkumların güvenliğini hem de tesisin genel güvenliğini sağlamakla sorumludurlar.

Gardiyanların görevleri, mahkumların güvenliğini ve refahını sağlamak, tesis içinde düzeni korumak, tutukluların sağlık, beslenme ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak, suçluların kaçmalarını önlemek, tesislerin fiziksel güvenliğini sağlamak, kurallara uymalarını sağlamak, tutukluların ve mahkumların güvenli transferini sağlamak gibi çeşitli alanları kapsar.

Gardiyanların bu görevleri, toplumun güvenliğini sağlamak ve suçluların yeniden topluma kazandırılması sürecinde yardımcı olmak için önemlidir. Ayrıca, gardiyanlar, mahkumların insan haklarına saygı gösterilmesini ve adil bir muamele görmelerini sağlamakla da görevlidirler. Gardiyan nasıl olunur gibi pek çok soru özellikle bu mesleğin özelliklerini bilerek yapmak istemektedirler. Bu açıdan da sürekli olarak bu konu ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu açıdan da muhakkak mülakatlara hazırlanılması ve lise mezunu olunması gerekmektedir. Aynı zamanda yaşta bu konuda temel etmekler arasında yer alır. 

Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Ne Mezunu?

Özellikle lise mezunlarının sorduğu gardiyan ne mezunu sorusu çok fazla sorulmaktadır. Gardiyan olmak için genellikle en az lise mezunu olmak gerekir. Ancak, farklı ülkeler ve bölgeler için farklı yasal gereksinimler olabileceği için, mezuniyet derecesi ve diğer nitelikler değişebilir.

Bazı ülkelerde, gardiyan olmak için üniversite derecesi veya askeri eğitim gibi ek eğitim gereksinimleri de olabilir. Bununla birlikte, genellikle gardiyan olmak için en azından lise diploması veya eşdeğer bir eğitim belgesine sahip olmak gerekir.

Ayrıca, gardiyanlar genellikle, devlet tarafından düzenlenen bir eğitim programını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitim programları, gardiyanların temel yetenekleri, mesleki standartları ve yasal gereksinimleri öğrenmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Gardiyanlık, fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiren bir meslektir. Ayrıca, adalet sistemi ve insan hakları hakkında temel bilgilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, gardiyanlar, genellikle güvenlik, psikoloji, ceza hukuku, insan hakları ve iletişim gibi konularda eğitim almış olurlar. Gardiyan nasıl olunur diyen biri için lise mezunu olarak sınavlara girmesinin yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Nasıl Olunur?Gardiyan Yaş Sınırı

Genellikle sorulan gardiyan yaş sınırı ile ilgili değişkenlik söz konusudur. Gardiyan olmak için yaş sınırı, ülkelerin ve bölgelerin yasalara, düzenlemelerine ve kurallarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı ülkelerde, gardiyanlar 18 yaşından büyük olmalıdır, diğerlerinde ise 21 yaşından büyük olmalıdır.

Bazı ülkelerde, gardiyanların mesleki eğitimlerini tamamlamaları ve devlet tarafından düzenlenen bir sertifikasyon sınavını geçmeleri de gerekmektedir. Bu sertifikasyon sınavları, bir adayın fiziksel uygunluğunu, zekâ seviyesini, psikolojik ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle, bazı ülkelerde, yaş sınırı sadece eğitim ve sertifikasyon gereksinimlerini karşılayan adaylar için geçerlidir.

Ancak, gardiyanlar için en yaygın yaş sınırı 18 ila 21 yaş arasındadır. Bu yaş sınırı, birçok ülkede, adayların bir yetişkin olarak yeterli düzeyde olgunluğa sahip olmaları, görevlerini yerine getirmek için gerekli fiziksel dayanıklılığı sağlamaları ve güvenlik risklerine karşı savunmasız olmamaları için uygulanır. Gardiyan nasıl olunur sorusuna bakıldığında fiziksel özellikler, yaş ve akıl oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan da gardiyan olmak isteyen kişi muhakkak kendini geliştirmeli ve lise mezunu olmalı. 

Kaynak: Cemre

Gardiyan Nasıl Olunur? Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum